Privacyverklaring

Van Essen Sierbestrating BV, gevestigd aan De Smidse 1-3, 6931KJ te WESTERVOORT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:    https://www.vanessen-sierbestrating.nl
Adres:       De Smidse 1-3, 6931KJ  WESTERVOORT
Telefoon:  +31 26 3118317

Jan Demon is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Essen Sierbestrating BV.
Hij is te bereiken via e-mailadres: jan.demon@vanessen-banden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Essen Sierbestrating BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken ( bij huur aanhanger )

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een klantenkaart
 • Het inplannen van een afspraak
 • Uitvoeren van de werkzaamheden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijnen

Wij zullen  uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Verwijzingen naar websites van derden ( via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Essen Sierbestrating BV gebruikt momenteel geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen.
Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken.  Het  staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.

U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Dit verzoek kunt u bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen.Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.
De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze bedrijfswebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen,  zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring?
Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de Functionaris Gegevensbescherming (jan.demon@vanessen-banden.nl).