Privacyverklaring

Via deze site treed u in contact met Van Essen Sierbestrating. Door de informatie op deze site te raadplegen of door extra informatie aan te vragen via een formulier. Daarbij is het voor u en voor Van Essen Sierbestrating van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van Van Essen Sierbestrating. Uiteraard dient dit met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren.
Van Essen Sierbestrating is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.
In de privacyverklaring wordt onder meer geregeld welke persoonsgegevens er bij Van Essen Sierbestrating worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen worden verstrekt en wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.

Van Essen Sierbestrating privacyverklaring

De privacyverklaring waarin beschreven staat hoe Van Essen Sierbestrating omgaat met gegevens kunt u hieronder raadplegen.

Privacyverklaring Van Essen Sierbestrating